NOTÍCIA

04 de Febrer de 2013

Concentración en la Avda. Paisos Catalans de Tordera a las 16:45.

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES DE TORDERA Dissabte, 9 de febrer de 2013 Inscripcions: Fins al dia 4 de febrer a l’Ajuntament de Tordera, oficines de Serveis Personals de la plaça de la Concòrdia, de dilluns a divendres d’11 a 14 h, o bé al web www.tordera.cat. No s’admetrà cap inscripció a partir d’aquesta data. Representant: Cada grup o comparsa nomenarà una persona responsable que serà la interlocutora vàlida amb l’organització a afectes de possibles imprevistos i vetllarà perquè el seu grup o comparsa compleixi les bases. Hora i lloc de concentració dels participants: La concentració de tots els participants serà al final de l’avinguda dels Països Catalans, de les 16.30 a les 17.15 h. A tots els inscrits se’ls assignarà un número de participació que hauran de portar en un lloc ben visible durant tota la rua, i que recolliran el mateix dia al lloc de concentració. Els inscrits que no hagin recollit el número abans de les 17.15 h no tindran opció a rebre l’ajuda i el jurat no els valorarà per obtenir premi. En tot cas, sí que podran participar a la rua. Hora i lloc de concentració de carrosses o d’altres vehicles: Només es permet portar carrossa o altre tipus de vehicle als participants en les categories de grup formats per un col·lectiu de 10 a 24 persones o en les categories de comparses. La concentració de les carrosses o d’altres vehicles serà al final de l’avinguda dels Països Catalans, de les 15.30 a les 16.00 h. El conductor s’ha d’identificar a l’organització amb el nom del seu grup o comparsa. A l’arribada al lloc de concentració es donarà un número al conductor, aquest número serà el que assenyalarà l’orde de sortida de cada comparsa o grup i, la persona responsable del col·lectiu l’haurà de bescanviar per un altre en el moment de passar per davant del jurat. El número s’haurà de portar en un lloc ben visible durant tota la rua. La carrossa o vehicle que no estigui al lloc de concentració abans de les 16.00 h no podrà participar a la rua. En tot cas, sí que ho podran fer els components d’aquell col·lectiu. Sortida: A les 17.30 h de l’avinguda dels Països Catalans. Jurat: El jurat, de les 16.30 a les 17.15 h, farà una primera valoració de les disfresses participants a la rua i també comptarà tots els components dels diferents col·lectius. El nombre de components de les categories de grups i de comparses es pot modificar fins al dia 4 de febrer. Si el dia de la rua són més components del que s’han inscrit, i no s’ha notificat el canvi, es quedaran a la categoria inscrita, si són menys components passaran a la categoria que els correspongui. Els inscrits que no hagin passat per davant del jurat abans de les 17.15 h no tindran opció a premi ni a rebre l’ajuda corresponent. Les disfresses també es valoraran durant tot el recorregut. Per optar al premi i a l’ajuda, els inscrits han d’estar presents a la rua des del començament fins al final. Categories:  INDIVIDUAL i PARELLES (color groc)  PETITS GRUPS (color taronja). Format per un col·lectiu de 3 a 9 persones  GRUPS (color blau). Format per un col·lectiu de 10 a 24 persones  COMPARSES (color vermell). Formada per un col·lectiu de 25 a 40 persones  COMPARSES (color verd). Formada per un col·lectiu de més de 40 persones  MILLOR CARROSSA  DISFRESSES EN EL LLOC DE TREBALL. El jurat passarà el dia 18 de febrer, d’11 a 13 h, aproximadament, pels establiments que s’hagin inscrit i valorarà tant les disfresses com els elements d’ambientació del local. Premis:  INDIVIDUAL i PARELLES 1r premi 40 € i trofeu 2n premi 30 € i trofeu 3r premi 20 € i trofeu  PETITS GRUPS DE 3 A 9 PERSONES 1r premi 50 € i trofeu 2n premi 40 € i trofeu 3r premi 30 € i trofeu  GRUPS DE 10 A 24 PERSONES 1r premi 60 € i trofeu 2n premi 50 € i trofeu 3r premi 40 € i trofeu  COMPARSES DE 25 A 40 PERSONES 1r premi 70 € i trofeu 2n premi 60 € i trofeu 3r premi 50 € i trofeu  COMPARSES DE MÉS DE 40 PERSONES 1r premi 80 € i trofeu 2n premi 70 € i trofeu 3r premi 60 € i trofeu  MILLOR CARROSSA Premi 50 € i trofeu  DISFRESSES EN EL LLOC DE TREBALL 1r premi 40 € i trofeu 2n premi 30 € i trofeu 3r premi 20 € i trofeu Ajuts: El total de comparses que podran rebre l’ajut serà de 15. Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció i que la comparsa reuneixi uns mínims de qualitat.  COMPARSES DE 25 A 40 COMPONENTS 100 €  COMPARSES DE MÉS DE 40 COMPONENTS 110 € Notes:  Per tal de millorar la imatge de la rua i complir amb la legislació vigent en matèria de consum d’alcohol al carrer i per a menors, queda prohibit consumir i subministrar begudes alcohòliques durant la concentració i la rua.  Els participants es col·locaran segons l’ordre següent: individuals i parelles, petits grups, grups, comparses de 25 a 40 components i comparses de més de 40 components. Els participants que no portin carrossa o vehicle es col·locaran els primers del seu grup, seguits dels participants que portin carrossa o vehicle per ordre d’arribada al lloc de la concentració.  Les distàncies entre les carrosses i les comparses les marca l’organització. Els conductors de les carrosses i els membres de les comparses han de seguir en tot moment les seves ordres. En cas contrari, no optaran ni als ajuts ni als premis.  Les mides mínimes de la plataforma per poder optar a premi són de 2 m d’amplada i de 3 m de llargada. Les mides màximes permeses de la plataforma per poder participar a la rua, aproximadament, són de 2,50 m d’amplada per 6 m de llargada. L’alçada màxima de la carrossa és de 3,5 m.  Les persones que hagin sol·licitat una plataforma de l’Ajuntament estan obligades a participar en la rua de Tordera. La plataforma l’hauran de retornar, abans del dia 8 de març, amb les mateixes condicions que se’ls ha lliurat, en cas contrari no podran optar a sol·licitar-la l’any vinent.  Per tal de poder tenir opció als premis del concurs i als ajuts econòmics, així com per poder participar a la rua, s’han de complir tots els requisits exposats en aquestes bases i les disfresses han de tenir un mínim de qualitat.  El jurat pot desqualificar qualsevol participant que no reuneixi uns mínims de qualitat, que no segueixi les instruccions marcades per l’organització i que no compleixi els requisits exposats en aquestes bases. Com a conseqüència, no optarien als premis ni als ajuts. El veredicte del jurat serà inapel·lable i no es podrà recórrer. El jurat està facultat per resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases.  Els ajuts podran recollir-se a les dependències municipals a partir del dia que ja us comunicarem.  Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle de motor hauran de disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el seu conductor n’assumirà la responsabilitat. Es recomana que les carrosses portin un extintor.  Les imatges preses durant la rua i durant la festa de Carnestoltes podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Tordera per difondre l’acte en qualsevol mitjà de comunicació.  En cas de pluja, la festa de Carnestoltes es celebrarà el dia 16 de febrer. Si tampoc no es pogués fer aquest dia, la rua i la festa de Carnestoltes quedaria suspesa i l’organització no abonaria cap premi ni ajuda econòmica als participants. AJUNTAMENT DE TORDERA REGIDORIA DE FESTES COMISSIÓ DE FESTES Tordera, gener de 2013

Noticies relacionades

Sense Comentaris

Inici de sessió

Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
Patrocinador CD Palafolls
CD Palafolls

Avis legal | Mapa web

Contacte

Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de CookiesAcceptar